Hop til indhold
Tinglysningsretten

Aktuel sagsbehandlingstid 

Den aktuelle sagsbehandlingstid giver et overblik over, hvor længe det netop nu tager at behandle en bestemt type tinglysningssag, hvis denne udtages til manuel behandling.

Ekspeditionstiden - i hverdage - er den 19. september 2019 for så vidt angår fast ejendom:


 Dokumenttype  Ekspeditionstid
 Skøder  1 hverdag
 Pantebreve  1 hverdag
 Servitutter  1 hverdag
 Skifteretsattester  1 hverdag
 Udlæg  1 hverdag
 Matrikulære sager  1 hverdag
 Aflysninger  1 hverdag
 Påtegninger på pantebreve  1 hverdag
 Påtegninger på servitutter  1 hverdag


Den Digitale Bilbog behandler dokumenter modtaget den 19. september 2019.
Den Digitale Andelsboligbog behandler dokumenter modtaget den 19. september 2019.
Den Digitale Personbog behandler dokumenter modtaget den 19. september 2019.

For ovenstående gælder, at den dag, dokumentet er modtaget, ikke tæller med samt, at der kan være enkelte ældre sager, der er under behandling, f.eks. i Tinglysningsrettens juridiske sekretariat, ligesom der kan være sager, hvor det endnu ikke har kunnet afgøres om disse skal til manuel behandling. Disse sidste står alene som "modtaget".

Den 19. september 2019 behandler Tinglysningsretten i øvrigt:

Fuldmagter modtaget den 18. september 2019.
Attester og udskrifter bestilt 18. september 2019.
Officielle tingbogsattester bestilt på www.tinglysning.dk den 18. september 2019.

Tinglysningsretten gør opmærksom på, at attester og andre dokumenter, der sendes med post, sendes som almindeligt brev.

Til top Sidst opdateret: 19-09-2019 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten