Hop til indhold
Tinglysningsretten

Aktuel sagsbehandlingstid 

Den aktuelle sagsbehandlingstid giver et overblik over, hvor længe det netop nu tager at behandle en bestemt type tinglysningssag, hvis denne udtages til manuel behandling.

Ekspeditionstiden - i hverdage - er den 25. februar 2020 for så vidt angår fast ejendom


 Dokumenttype  Ekspeditionstid
 Skøder  3 hverdage
 Pantebreve  1 hverdag
 Servitutter  1 hverdag
 Skifteretsattester  1 hverdag
 Udlæg  1 hverdag
 Matrikulære sager  1 hverdag
 Aflysninger  1 hverdag
 Påtegninger på pantebreve  1 hverdag
 Påtegninger på servitutter  1 hverdag


Den Digitale Bilbog behandler dokumenter modtaget den 25. februar 2020.
Den Digitale Andelsboligbog behandler dokumenter modtaget den 25. februar 2020.
Den Digitale Personbog behandler dokumenter modtaget den 25. februar 2020.

For ovenstående gælder, at den dag, dokumentet er modtaget, ikke tæller med samt, at der kan være enkelte ældre sager, der er under behandling, f.eks. i Tinglysningsrettens juridiske sekretariat, ligesom der kan være sager, hvor det endnu ikke har kunnet afgøres om disse skal til manuel behandling. Disse sidste står alene som "modtaget".

Den 25. februar 2020 behandler Tinglysningsretten i øvrigt:

Fuldmagter modtaget den 21. februar 2020.
Attester og udskrifter bestilt 25. februar 2020.
Officielle tingbogsattester bestilt på www.tinglysning.dk den 21. februar 2020.

Tinglysningsretten gør opmærksom på, at attester og andre dokumenter, der sendes med post, sendes som almindeligt brev.

Til top Sidst opdateret: 25-02-2020 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten