Hop til indhold
Tinglysningsretten

Aktuel sagsbehandlingstid 

Den aktuelle sagsbehandlingstid giver et overblik over, hvor længe det netop nu tager at behandle en bestemt type tinglysningssag, hvis denne udtages til manuel behandling.

Ekspeditionstiden - i hverdage - er den 20. juni 2019 for så vidt angår fast ejendom:


 Dokumenttype  Ekspeditionstid
 Skøder  3 hverdage
 Pantebreve  2 hverdage
 Servitutter  2 hverdage
 Skifteretsattester  2 hverdage
 Udlæg  2 hverdage
 Matrikulære sager  2 hverdage
 Aflysninger  2 hverdage
 Påtegninger på pantebreve  2 hverdage
 Påtegninger på servitutter  2 hverdage


Den Digitale Bilbog behandler dokumenter modtaget den 20. juni 2019.
Den Digitale Andelsboligbog behandler dokumenter modtaget den 20. juni 2019.
Den Digitale Personbog behandler dokumenter modtaget den 20. juni 2019.

For ovenstående gælder, at den dag, dokumentet er modtaget, ikke tæller med samt, at der kan være enkelte ældre sager, der er under behandling, f.eks. i Tinglysningsrettens juridiske sekretariat, ligesom der kan være sager, hvor det endnu ikke har kunnet afgøres om disse skal til manuel behandling. Disse sidste står alene som "modtaget".

Den 20. juni 2019 behandler Tinglysningsretten i øvrigt:

Fuldmagter modtaget den 19. juni 2019.
Attester og udskrifter bestilt 19. juni 2019.
Officielle tingbogsattester bestilt på www.tinglysning.dk den 19. juni 2019.

Tinglysningsretten gør opmærksom på, at attester og andre dokumenter, der sendes med post, sendes som almindeligt brev.

Til top Sidst opdateret: 20-06-2019 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten