Hop til indhold
Tinglysningsretten

Afvist skadesløsbrev med pant i el-producerende solcelleanlæg 
26-02-2015 

V.L.K. af 26. februar 2015 V.L. B-2476-14 (8206.2014.78)
Tinglysningsretten afviste at tinglyse et skadesløsbrev med pant i et el-producerende solcelleanlæg og henviste til, at anlægget var omfattet af tinglysningslovens § 38, således at der ikke kunne forbeholdes særskilt ret over anlægget.

Anlægget var monteret på taget af en fast ejendom, og anlægget skulle producere strøm til ejendommens almindelige elforsyning i en størrelsesorden på 10-15 % af ejendommens samlede årlige energiforbrug. Ejeren af ejendommen skulle betale for anlægget ved kvartalsvise ydelser med en løbetid på 25 år. Det var oplyst, at anlægget let og uden omkostning eller værditab kunne fjernes fra ejendommen.

Landsretten tiltrådte Tinglysningsrettens resultat og anførte, at solcelleanlægget under de oplyste omstændigheder var indlagt i bygningen på ejerens bekostning som anført i tinglysningslovens § 38, og at anlægget også i øvrigt var omfattet af bestemmelsen.
Til top Sidst opdateret: 25-03-2015 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten