Hop til indhold
Tinglysningsretten

Afvist uskadelighedsattest vedrørende overdragelse af ejerlejlighedsejendommens resterende byggeret 
31-01-2018 

V.L.K. af 31. januar 2018 V.L.B.-1496-17 (8206.2017.55)
Tinglysningsretten afviste at attesteres en uskadelighedsattest i anledningen af en ejerforenings overdragelse af ejerlejlighedsejendommens resterende byggeret. Uskadelighedsattesten havde til formål at sikre, at erhververen af byggeretten efterfølgende kunne anmelde ændringer i ejerlejlighedsfortegnelsen som følge af byggerettens udnyttelse, uden at skulle have panthaversamtykke hertil i henhold til tinglysningslovens § 23, stk. 1.

Landsretten stadf
æstede, at Tinglysningsretten ikke har hjemmel til at attestere uskadelighedsattest, der alene vedrører overdragelse af byggeretter uden konkret beskrivelse af hvilke arealer, der, inden for kortere tid, opføres og registreres i fortegnelsen, ved byggerettens udnyttelse.
Til top Sidst opdateret: 13-02-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten