Hop til indhold
Tinglysningsretten

Afvist delskøde 
22-05-2018 

V.L.K. af 22. maj 2018 V.L.B.-0077-18 (8206.2018.4).
Tinglysningsretten havde afvist at tinglyst et delskøde på en ejendom, idet der allerede var tinglyst et delskøde på ejendommen, og det samlede areal fra de 2 skøder oversteg ejendommens registrerede areal.

Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Tinglysningsrettens praksis, hvorefter et delskøde nr. 2 på en ejendom ikke kan tinglyses, hvis der rådes over et areal, der overstiger ejendommens areal med fradrag af et areal ifølge et tinglyst delskøde nr. 1, og stadfæstede afgørelsen.
Til top Sidst opdateret: 06-08-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten