Hop til indhold

Kendelser 

Tinglysningsrettens kendelsesoversigt indeholder en kort beskrivelse af udvalgte tinglysningsafgørelser truffet af Vestre Landsret og Højesteret.

Ved udvælgelsen har Tinglysningsretten lagt vægt på, om afgørelserne har en generel interesse. 

Udskrift af afgørelser skal bestilles hos Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, 8800  Viborg eller på Post@VestreLandsret.dk.

En udskrift koster 175 kr. i retsafgift pr. dokument. Retsafgiften betales samtidig med bestillingen til Vestre Landsrets konto 0216 4069134874 med angivelse af det V.L.B.- nummer, der er anført ud for kendelsen i oversigten.  

Kendelsesoversigten indeholder udvalgte afgørelser fra 2011 og frem.

Til top Sidst opdateret: 02-11-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten