Hop til indhold

Servitut 

Spørgsmål & svar om servitut.

Generelt


Showhide1. Hvordan indsættes rollen "Påtaleberettiget" i nye servitutter?

Showhide2. Hvad menes med herskende ejendom?

Showhide3. Hvad gør man hvis en servitut/vedtægter skal lyses pantstiftende?

Showhide4. Skal kommunen tiltræde i henhold til § 42, når det drejer sig om tinglysning af servitutter?

Showhide5. Hvordan tinglyses lejekontrakt, og hvem skal underskrive?

Showhide6. Hvilke særlige forhold gør sig gældende ved tinglysning af en lejekontrakt, når lejer er udlejer (fremleje)?

Showhide7. Hvordan underskrives vedtægter og vedtægtsændringer, når påtaleberettiget i vedtægten er angivet som ejerforeningen og de enkelte ejere?

Showhide8. Hvordan angives det ved anmeldelse af servitut, hvor ejer af ejendommen er død, at bobestyrer skal underskrive i henhold til meddelelse om bobestyrer?

Showhide9. Jeg har en tilladelse fra Kirkeministeriet om urnenedsættelse. Hvordan får jeg det tinglyst?

Showhide10. Jeg har tinglyst en servitut, hvor parterne aftalte, at den kan slettes af tingbogen 31. december 2012. Parterne er nu blevet enige om, at servitutten skal gælde et år mere. Hvordan forlænger jeg servitutten, så den ikke automatisk slettes 31.12.2012?

Showhide11. Hvordan tinglyses kreditorbeskyttelse i henhold til retsplejelovens § 513?

Showhide12. Hvordan angives ejer i anmeldelser, hvor ejerforeningen pålægger ejendommen en servitut i henhold til en generalforsamlingsbeslutning?

Showhide13. Jeg skal lave en anmeldelse, der skal lyses på flere ejendomme, hvor en ejer ejer mere end én ejendom. Hvor mange gange skal rollen "Ejer" fremgå af anmeldelsen?

Showhide14. Jeg skal lave en anmeldelse, der skal lyses på flere ejendomme, hvor samme person/firma er påtaleberettiget på alle ejendomme. Hvor mange gange skal rollen "Påtaleberettiget" fremgå af anmeldelsen?

Showhide15. Hvornår i processen anmeldes en samejeoverenskomst til en ejendom, der skal opdeles i anparter?

Showhide16. Jeg skal have en lokalplan slettet af Tingbogen, da disse ikke længere skal være tinglyst, men skal være registreret i andet register. Hvordan gør jeg?

Showhide17. Hvilke særlige brugsrettigheder skal stedfæstes i henhold til tinglysningsbekendtgørelsens § 28?


Top Gå tilbage
Til top Sidst opdateret: 01-06-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten