Hop til indhold

Pant 

Spørgsmål & svar om pant.

Aflysning/sletning af pant


Showhide1. Hvordan slettes udlæg i henhold til konkurslovens § 71?

Showhide2. Hvordan skal et ejerpantebrev aflyses, hvis der også er tinglyst underpant?

Showhide3. Hvordan aflyses et ”Underpantebrev”?

Showhide4. Hvordan anmelder jeg en aflysning på flere ejendomme på én gang?

Showhide5. Hvornår skal dokumenttype ”Aflysning Hæftelse ...” eller ”Meddelelse Mortifikation ...” anvendes?

Showhide6. Hvordan begæres udækkede pantehæftelser slettet efter retsplejelovens § 581 efter tvangsauktion?

Showhide7. Hvordan skal vi som kreditor forholde os, når et digitalt pantebrev slettes fra Tingbogen på begæring fra auktionskøber efter § 581, stk. 1, når vi i den forbindelse har brug for et dokument til den personlige fordring mod debitor?

Showhide8. Hvorfor kan en kommune ikke aflyse et dokument, hvor kommunen er kreditor, under anmelderordningen?

Showhide9. Hvad er en bankhæftelse, og hvordan aflyses den?

Showhide10. Kreditor vil ikke underskrive aflysningspåtegning på et pantebrev. Byretten har nu afsagt dom om, at kreditor skal underskrive påtegningen. Kreditor nægter stadig. Kan dommen sendes til Tinglysningsretten, der så kan aflyse det pågældende pantebrev?

Showhide11. Hvordan aflyser man et pantebrev, der ikke er digitaliseret?

Showhide12. Hvem skal underskrive en aflysning af et afgiftspantebrev?


Top Gå tilbage
Til top Sidst opdateret: 01-04-2019 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten