Hop til indhold

Pant 

Spørgsmål & svar om pant.

Aflysning/sletning af pant


Showhide1. Hvordan slettes udlæg i henhold til konkurslovens § 71?

Showhide2. Hvordan skal et ejerpantebrev aflyses, hvis der også er tinglyst underpant?

Showhide3. Hvornår skal dokumenttype ”Aflysning Hæftelse ...” eller ”Meddelelse Mortifikation ...” anvendes?

Showhide4. Hvordan aflyses et ”Underpantebrev”?

Showhide5. Hvordan begæres pantehæftelser slettet efter retsplejelovens § 581 efter tvangsauktion?

Showhide6. Hvordan skal vi som kreditor forholde os, når et digitalt pantebrev slettes fra Tingbogen på begæring fra auktionskøber efter § 581, stk. 1, når vi i den forbindelse har brug for et dokument til den personlige fordring mod debitor?

Showhide7. Skal der bruges erklæring ved aflysning af papirpantebrev?

Showhide8. Hvorfor kan en kommune ikke aflyse et dokument under anmelderordningen?

Showhide9. Hvad er en bankhæftelse, og hvordan aflyses det?

Showhide10. Hvordan anmelder jeg en aflysning på flere ejendomme på én gang?

Showhide11. Kreditor vil ikke underskrive aflysningspåtegning på et pantebrev. Byretten har nu afsagt dom om, at kreditor skal underskrive påtegningen. Kreditor nægter stadig. Kan dommen sendes til Tinglysningsretten, der så kan aflyse det pågældende pantebrev?

Showhide12. Hvis kreditor, der er et selskab, er likvideret og slettet i cvr-registeret, hvem kan så kvittere pantebrevet for kreditor?


Top Gå tilbage
Til top Sidst opdateret: 06-04-2016 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten