Hop til indhold

Matrikulære ændringer 

Spørgsmål & svar om matrikulære ændringer.

Generelt


Showhide1. Hvad gør jeg, når bygninger på lejet grund ikke er fordelt ved tidligere matrikulære ændringer eller ved tildeling af matr.nr.?

Showhide2. Hvad gør jeg, når servitutterne på en ejendom ikke er fordelt korrekt i forbindelse med en matrikulær ændring?

Showhide3. Hvad gør jeg, når jeg skal bestille en rådighedsattest på en ejendom, hvor ejer har navne- og adressebeskyttelse?

Showhide4. Skal et afgiftspantebrev relakseres i forbindelse med arealoverførsel eller udstykning?

Showhide5. Skal der ske udtalelse vedrørende notering om fortidsmindebeskyttelse i servituterklæringer

Showhide6. Hvad kræves der for at foretage udstykning fra en ejendom med tinglyst udstykningsforbud?

Showhide7. Hvad kræves der for at foretage arealoverførsel fra en ejendom med tinglyst forkøbsret?

Showhide8. Hvordan håndteres sammenlægning af ejendomme, når foreningsvedtægter el. lign. er tinglyst pantstiftende med prioritet forud for pantegæld?

Showhide9. Hvordan håndteres sammenlægning af ejerlejligheder, når ejerforeningsvedtægterne er lyst pantstiftende med prioritet forud for pantegæld?

Showhide10. Hvordan anmelder jeg eller får svar på spørgsmål om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder eller ændring af en ejerlejlighedsopdeling?

Showhide11. Hvordan angives et helt matr.nr. ud af en samlet fast ejendom i forbindelse med anmeldelse af dokumenttypen "Værdierklæring"?

Showhide12. Hvordan oplyser jeg, at uskadeligheden er beregnet i forhold til nettoprincippet?

Showhide13. Hvordan angives et areal i dokumenttypen "Værdierklæring", der ikke er en hel m2?

Showhide14. Hvorfor får jeg afvist anmeldelse af ”Værdierklæring”, når der underskrives iht. en registreret fuldmagt?


Top Gå tilbage
Til top Sidst opdateret: 27-06-2019 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten