Hop til indhold

Fuldmagter 

Spørgsmål & svar om fuldmagter.

Generelt


Showhide1. Er det nødvendigt at oprette en fuldmagt, når jeg har NemID?

Showhide2. Hvilket punkt skal vælges på fuldmagten, når fuldmagten skal gælde ved tiltrædelse for køber?

Showhide3. I forbindelse med en fusion vil vi gerne ændre navn på adkomsthaver til det fortsættende selskab. Hvilke dispositionstyper skal krydses af i tinglysningsfuldmagten?

Showhide4. Hvad gælder for fuldmagter i forhold til Bilbogen?

Showhide5. Jeg har udskrevet en digital oprettet fuldmagt. I adressefeltet står der "manglende adresse på juridisk person". Er det en fejl?

Showhide6. Hvornår og hvordan skal en fuldmagt, der skal anvendes i forbindelse med udstykning, registreres?

Showhide7. Kan jeg give fuldmagt vedr. 40 ejerlejligheder på én gang?

Showhide8. Kan en tegningsberettiget i en advokat-, landinspektør-, ejendomsmægler-, revisorvirksomhed og lignende underskrive til vitterlighed på fuldmagten, hvor fuldmagtshaver ifølge fuldmagten er selve virksomheden ved cvr-nr.?

Showhide9. Hvornår kan en notar erstatte vitterlighedsvidner?

Showhide10. Mit firma underskriver jævnligt tinglysningsdokumenter. Kan firmaet give fuldmagt til sig selv, så medarbejdere kan underskrive med medarbejdersignatur?

Showhide11. Hvad gør jeg, hvis fuldmagtsgiver er for svag til at underskrive på side 4?

Showhide12. Hvordan skal der underskrives af skifteværge, når der er udstedt fuldmagt til underskrift for "boet efter"?

Showhide13. Hvem kan bobestyrer/kurator give fuldmagt til?

Showhide14. Bortfalder en fuldmagt ved fuldmagtsgivers død?

Showhide15. Når et dokument er tinglyst med frist til indsendelse af fuldmagt, hvornår vil det så være endeligt tinglyst?

Showhide16. Mit dokument er tinglyst med frist til indsendelse af tinglysningsfuldmagt med påført dato/løbenr. Min kunde har efterfølgende selv oprettet og underskrevet digital fuldmagt, der er registreret på ejendommen. Slettes fristen automatisk?

Showhide17. Jeg har fået tinglyst mit dokument med frist til fremsendelse af en fuldmagt, der indeholder tilladelse til selvkontrahering? Hvad betyder det? Min fuldmagt er jo registreret.

Showhide18. Hvad gør jeg ved en fejlskannet fuldmagt?

Showhide19. Kan man rette en skrivefejl i en fuldmagt oprettet på www.tinglysning.dk, alene ved at rette en af siderne?

Showhide20. Jeg har sendt en fuldmagt til Tinglysningsretten. Hvorfor har jeg endnu ikke modtaget en registreringsmail?

Showhide21. Hvordan tilbagekalder jeg en registreret fuldmagt?

Showhide22. Hvilket punkt skal vælges under ”Dispositioner”, når jeg skal tiltræde som påtaleberettiget?

Showhide23. Hvad er en implicit fuldmagt?

Showhide24. Hvorfor bliver fuldmagten på en ejerlejlighedsejendom kun registreret på ejerlejlighederne, men ikke på hovedejendommen?


Top Gå tilbage
Til top Sidst opdateret: 25-06-2019 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten