Hop til indhold

Frist 

Spørgsmål & svar om frister.

Generelt


Showhide1. Hvad betyder det at min anmeldelse er tinglyst med frist?

Showhide2. Hvordan kan jeg vide, hvornår et dokument tinglyst med frist bliver endeligt tinglyst?

Showhide3. Hvad skal jeg gøre, hvis et dokument er tinglyst med frist til forevisning af original bilag?

Showhide4. Hvordan er mulighederne for fristforlængelse af et dokument?

Showhide5. Jeg har fået et pantebrev tinglyst med frist, da debitors skøde er tinglyst med frist. Skal jeg begære fristforlængelse på pantebrevet, hvis fristen på skødet forlænges, eller sker det automatisk?

Showhide6. Hvordan får jeg slettet fristen på et dokument, der har været tinglyst med frist iht. et andet dokument?

Showhide7. Jeg har fået tinglyst et skøde med frist til redegørelse for købesummen. Jeg har angivet købesummen til o kr. i skødet, da der ikke skal betales noget beløb. Køber overtager bare pantegælden.

Showhide8. Hvorfor er mit skøde, der vedrører salg af en hel ejendom og salg af et delareal af en anden ejendom, også tinglyst med frist til matrikulær berigtigelse på den ejendom, der overdrages i sin helhed?


Top Gå tilbage
Til top Sidst opdateret: 12-04-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten