Hop til indhold

Adkomstdokumenter 

Spørgsmål & svar om adkomstdokumenter.

Betingede- /endelige skøder


Showhide1. Hvordan anmelder man et skøde, hvor køber har dansk cpr-nr., men bor i udlandet?

Showhide2. Hvordan anmeldes et delareal-skøde?

Showhide3. Skal anmelder foretage sig yderligere, når der er tinglyst endeligt skøde med frist til matrikulær berigtigelse, og den matrikulære ændring er tinglyst?

Showhide4. Kan jeg anmelde flere ejendomme i anmeldelse af skøde/skifteretsattest?

Showhide5. Hvornår bruges "Betinget Skøde"?

Showhide6. Hvor mange gange skal sælger markeres i trinnet "Oplysninger om handelens parter", hvis en adkomst er tinglyst af flere gange?

Showhide7. Skal købsaftalen vedhæftes et nyt skøde?

Showhide8. Hvad gør jeg, hvis køber af en ejendom ikke kan få et cpr- eller cvr-nr.?

Showhide9. Hvordan skal man tiltræde endeligt skøde ved salg af en ejendom, hvor der er tinglyst forkøbsret på en ejendom, f.eks. til en privatperson, og man ikke ønsker at gøre brug af forkøbsretten?

Showhide10. Hvordan anmeldes et arveudlægsskøde?

Showhide11. Hvordan oprettes en ikke tinglyst adkomsthaver i forbindelse med anmeldelse af ”Endeligt skøde”. Den mellemliggende handel er aldrig blevet tinglyst?

Showhide12. Hvordan anmeldes et skøde til en enkeltmandsvirksomhed?

Showhide13. Hvordan ændres et allerede tinglyst skøde til en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret med cvr-nr., til korrekt registrering til ejerens cpr-nr.?

Showhide14. Hvilken dokumenttype skal anvendes ved notering af ejerskifte i forbindelse med fission?

Showhide15. Kan der tinglyses endeligt skøde til virksomhed eller ordre?

Showhide16. Hvordan tinglyses anpartsforhold, hvor ejerandelen skal rettes?

Showhide17. Hvordan skal købesummen angives, når der erhverves en byggegrund, hvor købesummen tillægges moms?

Showhide18. Når jeg i et adkomstdokument angiver, at der er tale om en erhvervsejendom, bliver jeg bl.a. bedt om at oplyse, om mere end 50% af erhvervs- og boligarealerne har været udlejet det seneste kalenderår. Hvorfor?

Showhide19. Jeg bor i Danmark men har ikke fast adresse. Hvorfor skal jeg afgive erklæring iht. lov om udlændinges køb af fast ejendom?

Showhide20. Jeg bor i Danmark og har alene været udrejst i x antal måneder som følge af studieophold/arbejde. Skal jeg afgive erklæring, når jeg køber fast ejendom?

Showhide21. Hvordan tinglyser jeg et mageskifte?

Showhide22. Hvordan anmeldes et skøde vedrørende et kolonihavehus (bygning på lejet grund), hvis nuværende tinglyste ejer ikke kan findes?

Showhide23. Hvordan anmeldes et skøde vedrørende et kolonihavehus (bygning på lejet grund), hvis nuværende tinglyste ejer ikke kan findes, og der er mellemliggende handler, der aldrig er blevet tinglyst?


Top Gå tilbage
Til top Sidst opdateret: 28-06-2019 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten