Hop til indhold
Tinglysningsretten

Sletning iht. tinglysningslovens § 20 eller aflysning? 
29-06-2017 

Da der har været tvivl om, hvornår et dokument skal aflyses og hvornår et dokument skal slettes iht. tinglysningslovens § 20, er vejledningerne til disse dokumenttyper blevet opdateret.
Dokumenttypen ”Tinglysningslovens § 20” kan kun anvendes i helt specielle tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde frem til den berettigede eller repræsentanter for denne, og kun hvor det er et dokument i dettes helhed, der begæres slettet.

Dokumenttyperne "Aflysning Servitut" og "Aflysning Hæftelse Fast Ejendom" skal anvendes i alle andre situationer, hvor det er hele dokumentet, der begæres slettet/aflyst.

Dokumenttyperne "Relaksation Servitut" og "Relaksation Hæftelse Fast Ejendom" skal anvendes, når en servitut eller en hæftelse begæres slettet i sin helhed, men alene på nogle af de ejendomme, hvor denne er tinglyst.

Dokumenttypen "Påtegning Servitut" skal anvendes, når en del af en servituts indhold begæres slettet, mens en anden del af servitutten skal bibeholdes.

I alle tilfælde må en begæring om sletning af en servitut eller en hæftelse indeholde en detaljeret beskrivelse af hvorfor rettigheden kan anses for ophørt.

Se vejledningerne

Aflysning Hæftelse Fast Ejendom
Aflysning Servitut
Tinglysningslovens § 20

Til top Sidst opdateret: 29-06-2017 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten