Hop til indhold
Tinglysningsretten

Nyhedsbrev fra Tinglysningsretten (uge 10) 
06-03-2012 

I dette sidste nyhedsbrev fra Tinglysningsretten kan du læse om ny funktionalitet, nye vejledninger, skannede akter med mere.

Det sidste nyhedsbrev
Dette nyhedsbrev bliver det sidste fra Tinglysningsretten i denne omgang.
Med implementeringen af de sidste bøger i 2011 er tinglysningssystemet nu i almindelig drift,
og behovet for information er mindre end ved udgangspunktet for to et halvt år siden.
Det betyder ikke, at nyhederne ophører, men vi forventer nu at kunne opfylde behovet ved almindelig formidling af nyheder på vores hjemmeside.

Du vil altså fortsat kunne finde nyheder om opdateringer, vejledninger og meget mere på www.tinglysningsretten.dk.

Tilmelder du dig RSS-feed på siden, vil du automatisk blive opdateret, når der kommer en nyhed. Læs mere om RSS-feed på hjemmesiden her og find en vejledning til RSS-feed her.

Ny funktionalitet ved sidste opdatering
Med den seneste opdatering af tinglysningssystemet er der tilføjet en enkelt ny funktionalitet. Det drejer sig om følgende:

  • På ekspeditionstypen ”Anden Adkomst” er det nu blevet muligt at respektere allerede tinglyste byrder og hæftelser.

Næste opdatering
Næste opdatering af tinglysningssystemet er planlagt til weekenden den 2. og 3. juni 2012. Denne opdatering vil blandt andet indeholde nye ekspeditionstyper til opdeling og nedlæggelse af ejendomme, navneændring af adkomsthavere samt en ekspeditionstype til fremsendelse af dokumentation.

Mere information følger på hjemmesiden.

Opdateret vejledning om ejerforenings- og grundejerforeningsvedtægter
Tinglysningsretten har nu opdateret vejledning vedrørende tinglysning af vedtægter for ejerforeninger og grundejerforeninger.

Med den opdaterede vejledning er det for eksempel blevet muligt,

  • at ejerne i servitutanmeldelsen ikke nødvendigvis skal angives som rolle – hvis vedtægten er lovligt vedtaget på generalforsamling, og referat er vedhæftet anmeldelsen
  • at debitor kan angives som ”den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden nr. 1” etc.

Vejledningen kan findes her.

Vejledning om anmærkninger og respektpåtegninger
Tinglysningsretten har lagt en vejledning på hjemmesiden med almindelige regler for anmærkninger og respekter, eftersom Tinglysningsretten har bemærket, at disse ikke nødvendigvis kan anses for kendte.

Vejledningen kan findes her.

Respekt i et dokument
Når en anmeldelse oprettes, vises ejendommens hæftelser og servitutter med henblik på eventuel respekt af disse. Vælger man her ikke at ville respektere de anførte rettigheder, og anfører man i stedet som fritekst en generel respekthenvisning til ejendommens blad i Tingbogen, vil anmeldelsen få anmærkninger om hæftelser og servitutter. Det er derfor vigtigt at markere ud for de viste rettigheder, at disse respekteres.

Påtaleberettiget skal angives i servitutdokument
Der skal i et servitutdokument, uanset om der er tale om ”anden servitut”, lejekontrakt eller andre servitut-ekspeditionstyper, angives den eller de påtaleberettigede (Tinglysningsloven § 10, stk. 1, jf. § 9, stk. 1 og tinglysningsbekendtgørelsen § 27).

Det kan ske som et CPR-nummer, CVR-nummer eller en ejendom anført ved dennes matrikulære betegnelse.

Det er ikke muligt at angive påtaleberettiget på anden måde.

Skannede akter i Den Digitale Tingbog
I forbindelse med implementeringen af Den Digitale Tingbog i efteråret 2009 blev indholdet af alle de eksisterende aktmapper skannet og vedhæftet de respektive ejendomme. Der blev ikke i denne forbindelse foretaget nogen oprydning i mapperne, og de fremstår derfor i dag fuldstændig, som de fremstod ude på de daværende tinglysningskontorer.

Dette betyder blandt andet, at hvor et tinglysningskontor har valgt at lægge en genpart i en fremmed ejendoms aktmappe – for eksempel fordi dokumentet er tinglyst på en række ejendomme – ligger den fortsat der.

Det betyder også, at genparter, der mangler, ikke er fjernet i forbindelse med skanningen eller af Tinglysningsretten, men at de altid har manglet – eksempelvis fordi de oprindeligt er fejlplaceret.

Hvor en genpart er placeret i en fremmed ejendoms aktmappe, er der i Den Digitale Tingbog, ligesom i de gamle Tingbøger, en henvisning til denne ejendoms aktmappe. Ved opslag i denne aktmappe vil man få adgang til genparter af alle de dokumenter, der er tinglyst på den pågældende ejendom – herunder altså også til ikke relevante genparter.
Det kan derfor være nødvendigt at gennemse mange genparter vedrørende den fremmede ejendom, inden den rigtige genpart findes.

På den måde, de gamle aktmapper er skannet, vil det ikke være muligt at indrette Den Digitale Tingbog således, at der umiddelbart kan slås op på et konkret dokument.

Afviste anmeldelser svarer til en returnering
Når en anmeldelse afvises, returnerer Tinglysningsretten denne til anmelderen, og Tinglysningsretten har så ikke længere anmeldelsen. Dette svarer i princippet til, at tinglysningskontoret tidligere, i sådanne tilfælde, returnerede dokumentet med post til anmelderen.

Skal anmeldelsen behandles igen, må anmelderen derfor anmelde/fremsende den igen – også selvom dette forudsætter fornyet signering.

Tal for 2011

  • modtaget 1.835.265 dokumenter
  • tinglyst 1.860.771 dokumenter
  • gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 1,7 dage
  • gennemsnitlig tid for manuelt behandlede på 4,6 dage
  • 97 procent af alle sager behandlet inden for 10 hverdage
  • 4.279.470 forespørgsler til fast ejendom
  • 1.275.382 til Bil-, Person- og Andelsboligbogen
Til top Sidst opdateret: 07-03-2012 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten