Hop til indhold
Tinglysningsretten

Nyhedsbrev fra Tinglysningsretten (uge 44) 
03-11-2011 

Så er det igen blevet tid til nyhedsbrevet, og denne måned handler det primært om den kommende opdatering af tinglysningssystemet.

Nye funktioner og ændringer i tinglysningssystemet
I weekenden den 19. og 20. november 2011 opdateres Det Digitale Tinglysningssystem til en ny og hurtigere version.

Den nye version indeholder samtidig nogle ændringer og enkelte nyheder.

Følgende ændringer og nyheder, bør man som bruger være opmærksom på:

 1. Hvis samme rettighed tinglyses på flere objekter, vil det nu blive muligt at se, hvilke foranstående rettigheder der findes på hver enkelt ejendom. Hidtil har det kun været muligt at se alle rettigheder under et.

 2. Det vil blive muligt at se, om et dokument indeholder en implicit fuldmagt og at angive, om underskrift sker i henhold til implicit eller eksplicit fuldmagt.

 3. Den funktionalitet, der er knyttet til underskriftsmappen, ændres og forbedres ud fra Følgegruppens prioriteringer. Det sker på følgende punkter:

  a)Der laves plads til at anføre en e-mailadresse samt en sagsreference ud for hver rolle, der skal underskrive.

  b)Der laves plads til at anføre en sagsreference, når man indsætter supplerende e-mailadresse.

  c)Når der modtages e-mails fra underskriftsmappen, vil det tinglyste objekt være bedre beskrevet end i dag.

  d) Det bliver muligt at angive, om anmelder ønskes kvittering eller ej, når en rolle har underskrevet.

  e) Sorteringen af dokumenter i underskriftsmappen forbedres og gøres mere logisk.

  f) Anmelderinformation – bilag og tinglysningsafgift og herunder igen afgiftsoplysninger og afgiftserklæringer samt procesinstruktion – kan fremover tilføjes/ændres af anmelder.

  g) Erklæringer T121 og T142 vil fremover også være afgiftserklæringer.

  h) Både anmelder og den, der udfærdiger dokumentet, vil fremover kunne angive og ændre underskriftsmetode.

  i) Det vil blive muligt at anføre udløbsdato for dokumenter i underskriftsmappen.

  j) Det vil blive muligt at se, hvem der mangler at underskrive et dokument i underskriftsmappen.

  k) Det vil være muligt at se refererede bilag.

  l) Det bliver muligt at angive, at en rolle ikke skal underskrives, hvor det i dag – i sådanne tilfælde – er nødvendigt at underskrive i henhold til en fiktiv fuldmagt. Muligheden for at bruge fiktive fuldmagter ophører samtidig.

  m) Det bliver muligt at udskrive dokumenter i forbindelse med underskrift af disse.

 4. Det bliver muligt at få registreret medarbejdere, der kan underskrive på vegne af en virksomhed (prokura), så dispositioner foretaget af den pågældende, kan tinglyses automatisk uden kontrol af virksomhedens tegningsregler i øvrigt.

  Der vil kunne gives tilladelse til at underskrive tinglysningsdokumenter generelt eller alene til at underskrive påtegninger på allerede tinglyste dokumenter.

  Registrering af medarbejdere skal ske ved at udfylde en ”Meddelelse om prokura til Den Digitale Tingbog”, som fra den 18. november 2011 kan findes på www.tinglysningsretten.dk, og sende den til Tinglysningsretten. Ansøgningen, der opbevares hos Tinglysningsretten, skal være underskrevet af de, der er tegningsberettigede for virksomheden. Når Tinglysningsretten har godkendt anmodningen, skal de pågældende medarbejderes signaturcertifikater sendes til Tinglysningsretten, der derefter indlæser dem.

  Anmodning kan sendes fra 21. november 2011.

 5. Det bliver muligt at angive op til og med 10 ejendomme på samme adkomstdokument, hvor det i dag kun er muligt at angive en ejendom. Det er en forudsætning, at det er samme parter, og at der kun er en købesum.

 6. Det bliver muligt for storkunder under fanen ”Mine (tinglysninger)” at se og udskrive en oversigt over skyldig storkundeafgift. Oversigten kan udskrives månedsvis og for løbende måned. Tinglysningsafgift, der er forfalden før 19. november 2011, vil ikke være indeholdt i oversigten.

 7. De nye pantebrevsformularer (”Almindelige bestemmelser”) til brug for Bil-, Person- og Andelsboligbogen vil være tilgængelige.

 8. Det bliver muligt – i lighed med servitutter – at angive, at alle tinglyste hæftelser på et objekt respekteres.

 9. Renderingen(udskrift) af høstpantebreve forbedres.

 10. Det bliver ikke længere muligt at angive rente på et skadesløsbrev.

 11. Under ”vilkårsændring” bliver det muligt at markere for Kreditaftaleloven, ligesom det bliver muligt at vælge pantebrevstype.

 12. Ved tinglysning af debitorskift på et ejerpantebrev ændres kreditor automatisk, så der altid er overensstemmelse mellem debitor og kreditor på et ejerpantebrev. Ekspeditionstypen ”Transport” kan herefter ikke længere anvendes på ejerpantebreve.
  Ved vilkårsændring, hvor et ejerpantebrev ændres til et almindeligt pantebrev, sker der ingen automatisk ændring, og her kan kombinationen med ekspeditionstypen ”Transport” derfor fortsat anvendes.

 13. Visning af variable felter ved brug af brugerformularer gøres mere logisk og brugervenlig.

 14. Mindre sproglige ændringer i skærmbilleder, hjælpetekster og i mailsvar.

Reviderede vejledninger følger opdateringen
I forbindelse med at tinglysningssystemet bliver opdateret, vil det også være nødvendigt at revidere de vejledninger, der berører opdateringens områder.

De ajourførte vejledninger vil være klar, når opdateringen af systemet er gennemført.

Vejledningerne finder man som altid på www.tinglysningsretten.dk under Vejledninger.

Tal for oktober

 • modtaget 150.751 dokumenter
 • tinglyst 152.021 dokumenter
 • gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 0,9 dage
 • gennemsnitlig tid for manuelt behandlede på 2,9 dage
 • 99,5 procent af alle sager behandlet inden for 10 hverdage
 • 364.189 forespørgsler til fast ejendom
 • 98.999 til Bil-, Person- og Andelsboligbogen

Bilbogen fylder et år
Den 2. november kunne Den Digitale Bilbog fejre etårsfødselsdag.

Bilbogen blev i løbet af det første år besøgt af 1.406.282 interesserede brugere, og i samme periode blev der tinglyst 247.741 dokumenter – heraf hele 81 procent automatisk på kun nogle få sekunder.

Gode råd om brugen af Hotline
Husk at bruge Tinglysningsrettens vejledninger og oversigten over ofte stillede spørgsmål, før du ringer til Hotline.

Husk at have matrikel-, stel-, personnummer eller andelsboligidentifikation klar, når du henvender dig til Hotline. Det er med til at forkorte ventetiden.

Ringer du om fuldmagter, skal du have fuldmagtgivers CPR- eller CVR-nummer klar.

Tilmelding til nyhedsbrev?
Tinglysningsrettens nyhedsbrev kommer cirka en gang om måneden.
I nyhedsbrevet og på hjemmesiden prøver vi så vidt muligt at orientere om status og komme spørgsmål i forkøbet.

Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig via denne formular. Du kan også få automatisk besked gennem RSS-feeds, når der kommer nyheder på hjemmesiden. Se mere her.

Framelding sker ved henvendelse til framelding@domstol.dk.

Til top Sidst opdateret: 03-11-2011 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten