Hop til indhold
Tinglysningsretten

SKAT  

SKAT er afgiftsmyndighed. Opgaven som afgiftsmyndighed varetages af Skattecenter Høje-Taastrup.

Afgiftsmyndigheden afgør spørgsmål om afgiftspligt og afgiftens størrelse, afgiftsgrundlaget og afgiftsfritagelser samt spørgsmål om godtgørelse af tinglysningsafgift.

Afgiftsmyndigheden yder vejledning til de afgiftspligtige, som henvender sig med et spørgsmål om tinglysningsafgiften.

Afgiftsmyndighedens vejledende udtalelser har ikke bindende virkning og kan ikke påklages til højere instans. 

Du kan kontakte Skattecenter Høje-Taastrup ved at ringe til SKATs hovednummer på 72 22 18 18

 

Til top Sidst opdateret: 23-03-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten