Hop til indhold
Tinglysningsretten

Personbogen  

Ægtepagter bliver registreret i Personbogen. I Personbogen bliver det også registreret, hvis en person kun kan råde over sin formue i begrænset omfang.

I Personbogen kan kreditorer også registrere rettigheder over andet løsøre end biler.

Notartestamenter bliver registreret i Centralregisteret for Testamenter. 
 
Hvilke rettigheder kan blive tinglyst i Personbogen ?
 
Ægtepagter
I et ægteskab er der som udgangspunkt fælleseje, mens almindelige pensionsordninger ikke skal deles. Aftaler om helt eller delvist at ændre fællesejet til særeje skal ægtefællerne skrive i en ægtepagt. 
 
Ægtepagter er kun gyldige, hvis de er tinglyst. Begge ægtefæller kan bede om, at en ægtepagt bliver tinglyst.
 
Afgørelser om bosondring eller om, at en ægtefælle bliver frataget retten til at disponere over sin formue, skal tinglyses.

Værgemål mv.
Afgørelse om værgemål med fratagelse af handlekraft for umyndige voksne bliver tinglyst.
 
Pant i løsøre
Rettigheder over løsøre, pantebreve, ejerpantebreve eller skadesløsbreve tinglyses i Personbogen.

Fritidsfartøjer på op til 20 bruttotonnage registreres i Personbogen. Fritidsfartøjer over 20 bruttotonnage og erhvervsfartøjer over 5 bruttotonnage registreres i Skibsregistret.

Virksomhedspant
Skadesløsbreve eller ejerpantebreve med pant i en virksomheds aktiver og fremtidige erhvervelser.

Høstpant.
Pantebreve, der giver pant i årets høst, bliver tinglyst i Personbogen. Der sker automatisk notering på den faste ejendom, hvis den ejes af debitor.
 
Hvordan får man en rettighed tinglyst i Personbogen ?
Anmeldelser til Personbogen foregår digitalt på hjemmesiden www.tinglysning.dk.

Tinglysningsretten kan ikke rådgive dig om, hvordan du får en rettighed tinglyst. Hvis du er i tvivl om, hvordan du får en rettighed tinglyst, bør du søge professionel rådgivning, f.eks. hos en advokat.

Forespørgsler i Personbogen
Forespørgsler i Personbogen skal ske via www.tinglysning.dk.

Find vejledning i at forespørge her.


Hvad koster det at tinglyse i Personbogen ?

Se mere under "Tinglysningsafgifter".

Til top Sidst opdateret: 01-07-2019 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten