Hop til indhold
Tinglysningsretten

Dagbogsprincippet 

Anmeldte rettigheder til Tingbøgerne skal have prioritet i den orden, de er anmeldt, jf. tinglysningslovens § 1.
Før digitaliseringen blev dette sikret ved, at tinglysningen færdiggjorde en dags dokumenter, inden man påbegyndte tinglysning af næste dags dokumenter.

Efter digitaliseringen kan en anmeldelse dels behandles automatisk og dels blive udtaget til manuel behandling. Et krav om, at alle anmeldelser skal behandles i den rækkefølge, de er modtaget i, kan derfor ikke opretholdes.

For den enkelte ejendom/køretøj (aktiv) og for det enkelte dokument skal prioritetsrækkefølgen dog stadig opretholdes.

Det betyder, at anmeldelser på de enkelte aktiver ikke kan behandles, så længe tidligere anmeldelser på samme aktiv eller på dets rettigheder ikke er behandlet – dvs. tinglyst eller afvist. Anmeldelsen sættes i kø og har hos anmelder status "modtaget".

Hvis der er ubehandlede anmeldelser på rettigheder, der er tinglyst på flere ejendomme eller køretøjer, deriblandt den pågældende, så må den nye også vente på disse, selvom den ikke nødvendigvis vedrører samme ejendom eller køretøj.

Et eksempel i Tingbogen på dette kunne være:  
  • Ejendom A – her anmeldes en matrikulær sag den 1. april 2010
  • Ejendom A, B, C, …L... Å har en servitut til fælles, og der anmeldes den 1. maj 2010 en påtegning på servitutten vedr. relaksation, således at ejendom L skal udgå af servitutten.
  • Ejendom Å, AA, BB, CC, …LL… ÅÅ har en anden servitut til fælles og på denne servitut anmeldes den 2. maj xxx en relaksation, således at ejendommen LL  skal udgå af servitutten.
  • Ejendom BB – her anmeldes den 15. maj 2010 et kreditforeningspantebrev, kun med pant i denne ejendom.

    Kreditforeningspantebrevet vil først kunne behandles (automatisk eller manuelt), når den matrikulære sag og de to relakser er
    behandlet (tinglyst eller afvist ).
Til top Sidst opdateret: 06-07-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten