Hop til indhold
Tinglysningsretten

Tinglysningsafgifter/-gebyrer 

Her kan du finde information om reglerne om tinglysningsafgifter og -gebyrer.

Tinglysningsgebyrer

Tingbogen over fast ejendom, Andelsboligbogen, Bilbogen og Personbogen

  • Opslag på www.tinglysning.dk er gratis.
  • Officielle attester i Andels-, Bil-, Person- og Tingbogen for fast ejendom koster 175 kr. pr. stk.
  • Bestilling af udskrifter ved Tinglysningsretten koster 175 kr. pr. stk. Læs mere her.

Tinglysningsafgifter
Reglerne om tinglysningsafgifter fremgår af  tinglysningsafgiftsloven.

SKAT har desuden lavet en omfattende tinglysningsafgiftsvejledning, som kan findes på deres hjemmeside.

Aflysninger:
Det koster ikke noget at aflyse et dokument.

Endelig indførsel af betingede dokumenter, fristforlængelser, navne- og adresseændringer, udslettelse af udækket pant efter tvangsauktion og alle registreringer vedrørende retspant er alle uden afgift.

Ejendomsforbehold:
1,5 % af det beløb, som ejendomsforbeholdet sikrer (oprundet til nærmeste 100) + kr. 1.660.

Pantebreve:
1,5 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste 100) + kr. 1.660.

Forhøjelser koster 1,5 % af forskelsbeløbet (oprundet til nærmeste 100) + kr. 1.660.

Servitutter og byrder:
Kr. 1.660.

Skifteretsattest:
Koster ikke noget, hvis tinglysningen sker som led i en videreoverdragelse til en ikke-arving.                                                            

Skifteretsattest lyst som adkomst for efterlevende ægtefælle koster kr. 1.660.

Skifteretsattest lyst som adkomst for arving(er) koster 0,6 % (oprundet til nærmeste hundrede) + kr. 1.660.

Skifteretsattest lyst som adkomst for boet koster kr. 1.660.

Skøder:
Find oversigt over oplysninger om handelens parter og afgift på handler her.

Udlæg og noteringer:
Koster ikke noget at få tinglyst.

Ægtepagter:
Kr. 1.660.

Til top Sidst opdateret: 24-07-2017 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten