Hop til indhold
Tinglysningsretten

Tingbogen for fast ejendom 

Rettigheder over en eller flere faste ejendomme kan blive tinglyst i Tingbogen for fast ejendom, der er delt op i følgende afsnit:

Oplysninger om ejendommen
Her bliver registreret oplysninger om blandt andet ejendommens areal, og herunder om en del af ejendommen er vej. Det er også her, det bliver registreret, hvis ejendommen er en del af en samlet fast ejendom, for eksempel en landbrugsejendom. 

Ejerforhold
Her bliver registreret skøder, skifteretsattester, ejendomsdomme, bodelingsoverenskomster og lignende, som beviser, hvem der ejer en ejendom. Her bliver også tinglyst meddelelse om ejers konkurs og bobestyrerbehandling efter ejers død.

Pantsætning
Her bliver registreret pantebreve, ejerpantebreve, skadesløsbreve, udlæg og arrest. Her bliver altså tinglyst ejerens pantsætning af ejendommen eller retspant - det vil sige, når en kreditor får sikkerhed for et tilgodehavende i ejendommen ved udlæg mv. i fogedretten.

Servitutter
Her bliver tinglyst andre rettigheder over fast ejendom, for eksempel færdselsret, jagtret, aftægtsret, forkøbsret mv. 

Hvordan bliver rettigheder tinglyst?
Tinglysning af rettigheder over fast ejendom foregår digitalt på hjemmesiden www.tinglysning.dk.

Tinglysningsretten kan ikke rådgive dig om, hvordan du får en rettighed tinglyst. Hvis du er i tvivl om, hvordan du får en rettighed tinglyst, bør du søge professionel rådgivning, f.eks. hos en advokat.

Hvad koster det at tinglyse i Tingbogen for fast ejendom?
Det kommer an på anmeldelsen. Se mere under "Tinglysningsafgifter".

Forespørgsler i Tingbogen for fast ejendom
Forespørgsler i Tingbogen for fast ejendom skal ske via www.tinglysning.dk.

Find vejledning i at forespørge her.

Til top Sidst opdateret: 01-07-2019 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten