Hop til indhold
Tinglysningsretten

Uskadelighedsattest 

Det fremgår af tinglysningslovens § 23, at arealer kun må overføres til en anden ejendom, såfremt panthaverne giver samtykke hertil.

Der er en undtagelse hertil (§ 23, stk. 3), hvis arealoverførslen kan ske uden nogen som helst fare for pantesikkerheden og kun giver anledning til en ubetydelig formindskelse af ejendommens værdi.

Dette kaldes en uskadelighedsattest. En sådan kan også anvendes i forbindelse med udstykning (oprettelse af ny ejerlejlighed).

Tinglysningsretten påser, om betingelserne for anvendelse af uskadelighedsattest er opfyldt for så vidt angår ejerlejlighedsejendomme (når det vedrører ændringer i ejerlejligheder som sådan og fællesarealer internt i ejerlejlighedsejendomme).

Det er Geodatastyrelsen, der udsteder uskadelighedsattest, når der er tale om arealoverførsel af jord, og når der er tale om arealoverførsel af fællesarealer, der udgøres af ejerlejlighedsejendommens jordareal.
Læs om dette i § 35 i Bekendtgørelse 834/2009.

Der skal foreligge en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at betingelserne er opfyldt, og der skal være tale om ubetydelige ændringer både med hensyn til areal og værdi.

Til top Sidst opdateret: 20-08-2014 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten