Hop til indhold
Tinglysningsretten

Sletning af rettigheder 

En rettighed kan blive aflyst, mortificeret eller slettet af tingbogen.

Ved ejendomsret sker aflysning ved, at den nye ejer får tinglyst sit skøde. Selvom en rettighed bliver slettet af tingbogen, vil det fremgå af tingbogen, at det har været tinglyst.

Hvad er aflysning?
Et dokument kan aflyses, når kreditor, påtaleberettiget eller andre rettighedshavere skriver under på dette (kvitterer dokumentet) i Den Digitale Tingbog. 
 
De fleste pantehæftelser og servitutter bliver aflyst, når de ikke skal være tinglyst mere. Det er af og til ikke muligt at aflyse dokumenter, fordi aflysning kræver kvittering af kreditor på dokumentet.
 
Hvad er mortifikation?
Mortifikation er rettens bestemmelse om, at et dokument ikke længere er gyldigt. Et mortificeret dokument er ikke længere bevis for den rettighed, som dokumentet indeholder. Hvis rettigheden fortsat skal gælde, skal man benytte mortifikationsdommen som grundlag for at få udstedt et erstatningsdokument.

Et dokument kan blive mortificeret, hvis det er blevet væk eller ødelagt. De fleste sager handler om bortkomne pantebreve.


Hvad er sletning af dokumentet i henhold til tinglysningsloven § 20?
Pantebreve og servitutter kan til tider blive slettet af tingbogen uden en mortifikationssag.

Tinglysningen foretager typisk en sådan sletning efter anmodning.

Til top Sidst opdateret: 06-07-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten