Hop til indhold
Tinglysningsretten

Servitutter  

Forskellige begrænsede rettigheder over fast ejendom, for eksempel færdselsret, jagtret, aftægtsret og forkøbsret tinglyses som servitut.

Servitutter kan opdeles i privatretlige rettigheder og offentligretlige rettigheder.

Privatretlige rettigheder er, når privatpersoner har tinglyst en ret over ejendommen.

Offentligretlige rettigheder er, når det er en myndighed, der har fået tinglyst en ret over ejendommen. Det kan for eksempel være i form af en fredning af bygninger på ejendommen. Disse rettigheder kan være gældende uden tinglysning. Grunden til, at myndighederne alligevel vælger at få dem tinglyst, er, at tinglysning har en stor informationsværdi for borgerne.

Efter digitaliseringen den 8. september 2009 bliver lokalplaner og byplanvedtægter ikke længere tinglyst. De gældende lokalplaner og byplanvedtægter er indberettet til Plandata.dk.

Plandata.dk er et landsdækkende digitalt system, der stiller planerne til rådighed over internettet her.

En aftale mellem ejeren af ejendommen og andre kan blive tinglyst. hvis den stifter (forandrer eller ophæver) en ret over ejendommen, som forpligter ejendommen ud over den pågældende ejers ejertid. For eksempel vil en aftale, som medfører, at andre skal have del i et provenu ved ejerens salg af ejendommen, ikke kunne blive tinglyst som en servitut. 
 
Der skal for de fleste dokumenters vedkommende være angivet en eller flere påtaleberettigede i dokumentet. Det er den påtaleberettigede, der skal godkende ændringer, rykninger, eller aflysning.

Til top Sidst opdateret: 27-09-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten