Hop til indhold
Tinglysningsretten

Ejendomsret 

Det bliver registreret i Tingbogen, hvem der ejer en fast ejendom. Der er ikke lovkrav om tinglysning af en ejendomsret. Men det er en god idé at få ejendomsretten tinglyst:

  • da du ellers kan få din ret fortrængt af andre rettigheder, da dokumentet kan blive væk
  • da salg, pantsætning og anden disposition over ejendommen som udgangspunkt kun kan ske, når man har tinglyst ejendomsretten.

Tinglysningsloven og tinglysningsbekendtgørelsen indeholder regler om, hvilke oplysninger dokumentet skal indeholde.

Du skal anmelde dokumentet på www.tinglysning.dk.

Til top Sidst opdateret: 10-07-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten