Hop til indhold
Tinglysningsretten

Ejendomsret 

Det bliver registreret i Tingbogen, hvem der ejer en fast ejendom. Der er ikke lovkrav om tinglysning af en ejendomsret. Men det er en god idé at få ejendomsretten tinglyst:

  • da du ellers kan få din ret fortrængt af andre rettigheder, da dokumentet kan blive væk
  • da salg, pantsætning og anden disposition over ejendommen som udgangspunkt kun kan ske, når man har tinglyst ejendomsretten.

Tinglysningsloven og Tinglysningsbekendtgørelsen indeholder regler om, hvilke oplysninger dokumentet skal indeholde.

Du skal anmelde dokumentet på www.tinglysning.dk.

Skifteretsattest
Hvis årsagen til ændring af ejerforholdet er ejerens død, skal skifteretsattesten tinglyses som adkomstdokument, inden arvingerne kan disponere over ejendommen.

Ejendomsdom
Hvis du ikke kan dokumentere din ejendomsret med et dokument, kan det være nødvendigt med en dom, hvis du ønsker at få tinglyst din ejendomsret.

Notering
I enkelte tilfælde kan registreringen af ejerforhold ændres alene ved en notering. Det er for eksempel tilfældet, når ejeren skifter navn eller ved ændringer af selskaber.

Ændring af ejendomsret ved udstykning og andre matrikulære ændringer
Ejeren af en fast ejendom kan overdrage en del af/eller hele ejendommen ved en udstykning, en arealoverførsel mv. Fællesbetegnelsen er en matrikulær ændring, og den foretages af en landinspektør i samarbejde med Geodatastyrelsen.
 
Når en ejendom er pantsat, og ejeren ønsker at afgive et delareal, skal panthaverne normalt give tilladelse til ændringen. Det kaldes en relaksation, og det sker ved en påtegning fra panthaverne. Tinglysningskontoret skal tinglyse påtegningen.
 
I enkelte tilfælde kan Tinglysningsretten tillade afgivelse af små arealer uden panthaverne skal spørges.

Til top Sidst opdateret: 22-11-2016 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten