Hop til indhold
Tinglysningsretten

NemID 

NemID er Internettes svar på en underskrift, og den har samme juridiske gyldighed.

Der findes tre forskellige digitale signaturer:

Personlig NemID: Den almindelige borgers NemID.

NemID medarbejder: Med en medarbejdersignatur identificerer du dig som medarbejder i en bestemt virksomhed, når du f.eks. underskriver dokumenter online eller henvender dig til det offentlige på virksomhedens vegne. Medarbejdersignaturer udstedes med og uden henvisning til medarbejderens personnummer. Skal du bruge signaturen til tinglysning skal den altid indeholde henvisning til dit personnummer.

Virksomhedssignatur: Denne repræsenterer selve virksomheden og er ikke knyttet til specielle navne, men alene til f.eks. finansieringsselskabet og dennes e-mailadresse.

Du skal have en medarbejdersignatur med henvisning til dit personnummer, hvis du skal være oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase for at kunne tinglyse på grundlag af fuldmagter udstedt til det firma, du er ansat i. Du skal også have medarbejdersignatur, hvis du skal være autoriseret anmelder eller system-til-systembruger.

TInglysningsretten opfordrer til, at man lader kunder underskrive med deres NemID, der sikrer en hurtigere og mere effektiv sagsgang.

Til top Sidst opdateret: 06-07-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten