Hop til indhold
Tinglysningsretten

Digitalisering af pantebrev 

I forbindelse med digital tinglysning kan det være nødvendigt at konvertere et eksisterende pantebrev til et digitalt pantebrev.
Det er som udgangspunkt kun nødvendigt at digitalisere, hvis der skal tinglyses en påtegning på dokumentet. Der er ingen 5-års frist for konvertering af pantebreve. Alle pantebreve (også ejerpantebreve) bevarer deres gyldighed, indtil de aflyses på helt sædvanlig vis - uanset om det er om 10, 20 eller 30 år.

Rettigheder i pantebreve er dog kun beskyttet i 5 år fra 8. september 2009, medmindre pantebrevet inden da er konverteret, og der er registreret underpant på pantebrevet. Dette kan f.eks. betyde, at en underpantsætning af et pantebrev kan blive fortrængt af en ny underpantsætning, hvis pantebrevet ikke er konverteret inden 5 år.

Som udgangspunkt skal man kunne forevise pantebrevet for at konvertere det.


Det betyder, at man skal sende det originale pantebrev – inklusiv eventuelle påtegnede utinglyste transporter og oplysning om eventuelle underpanthavere – til Tinglysningsretten og bede om at få pantebrevet konverteret. Man skal begrunde anmodningen – for eksempel med, at det sker i forbindelse med en påtegning.

Som autoriseret anmelder (læs om anmelderordning her) med mere end debitorrettigheder kan man også selv foretage konverteringen ved at

  • bruge dokumenttypen ”Digitaliser Pantebrev”, der er afgiftsfri, eller 
  • konvertere i forbindelse med, at man alligevel anmelder en påtegning på et dokument. Her indsætter man en erklæringstekst.  Dette koster kun den afgift påtegningen alligevel udløser.

Visse pantedokumenter kan konverteres, uden at man foreviser pantebrevet (f.eks. servitutter og skøder tinglyst pantstiftende). I den situation kræves der en erklæring fra kreditor, fra debitor (eventuelt flere debitorer, hvis pantet er tinglyst på flere ejendomme) og fra eventuelt tinglyste implicitte fuldmagtshavere.

Erklæringen skal indeholde:

  • bekræftelse på, at pantebrevet begæres konverteret til digitalt pantebrev, og at det ikke er overdraget til anden kreditor
  • kreditors identitet - inkl. cpr- eller cvr-nr
  • orientering om, hvorvidt pantet var håndpantsat (og skal være underpantsat) plus cpr- eller cvr-nr. for denne eller disse rettighedshavere.

For vedtægter til en ejerforening, der er lyst pantstiftende for under 45.000 kr. vil det i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt, at der foreligger ovennævnte erklæring fra kreditor.

Tinglysningsretten tager konkret stilling, når vi har modtaget anmodningen om konvertering sammen med de relevante erklæringer.

Anmodningen samt de relevante erklæringer skal fremsendes per brev til Tinglysningsretten.

Til top Sidst opdateret: 10-07-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten