Hop til indhold
Tinglysningsretten

Tinglysningsafgifter/-gebyrer 

Her kan du finde information om reglerne om tinglysningsafgifter og -gebyrer.

Tinglysningsgebyrer

Tingbogen over fast ejendom, Andelsbolig-, Bil- og Personbogen

  • Opslag på www.tinglysning.dk er gratis.
  • Officielle attester i Andels-, Bil-, Person- og Tingbogen for fast ejendom koster 175 kr. pr. stk.
  • Bestilling af udskrifter ved Tinglysningsretten koster 175 kr. pr. stk. Læs mere her.

Tinglysningsafgifter
Reglerne om tinglysningsafgifter fremgår af  tinglysningsafgiftsloven.

SKAT har desuden lavet en omfattende tinglysningsafgiftsvejledning, som kan findes på deres hjemmeside.

Aflysninger
Det koster ikke noget at aflyse et dokument.

Endelig indførsel af betingede dokumenter, fristforlængelser, navne- og adresseændringer, udslettelse af udækket pant efter tvangsauktion og alle registreringer vedrørende retspant er alle uden afgift.

Pantebreve i Bil- og Personbogen
1,5 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.750 kr.

Forhøjelser koster1,5% af forskelsbeløbet (oprundet til  nærmeste hundrede) + 1.750 kr. 

Dokumenttypen Ejendomsforbehold koster 1,5 % af det beløb, som ejendomsforbeholdet sikrer (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.750 kr.

Tinglysning af underpant er afgiftsfrit.

Ægtepagter koster 1.750 kr.

Pantebreve i fast ejendom og andelsboliger
1,45 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.730 kr.

Forhøjelser koster 1,45 % af forskelsbeløbet (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.730 kr.

Dokumenttypen Anden Hæftelse koster 1,45 % af det pantsikrede beløb pr. enhed + 1 x 1.730 kr.

Servitutter og byrder:
1.750 kr.

Skifteretsattest:
Koster ikke noget, hvis tinglysningen sker som led i en videreoverdragelse til en ikke-arving.                                                            

Skifteretsattest lyst som adkomst for efterlevende ægtefælle koster 1.750 kr.

Skifteretsattest lyst som adkomst for arving(er) koster 0,6 % (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.750 kr.

Skifteretsattest lyst som adkomst for boet koster 1.750 kr.

Skøder:
Find oversigt over oplysninger om handelens parter og afgift på handler her.

Udlæg og noteringer:
Afgiftsfrie.

Til top Sidst opdateret: 02-03-2020 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten